459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Diabetická nefropatie

Popis diabetické nefropatie

Fyziologie (jak to má fungovat)

Naše vylučovací soustava má za úkol vylučovat z těla nepotřebné látky přijaté potravou, nebo vytvořené naším tělem. Ledviny jsou složeny z nefronů. Nefron si můžeme představit jako pórovitou hadičku, která má za úkol filtrovat a tím očišťovat krev.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Toto onemocnění je komplikací cukrovky (diabetes mellitus) 1. i 2. typu. U diabetiků roste riziko tohoto onemocnění s nedostatečným udržováním správných hodnot cukrů (glykémie) v krvi. Významným činitelem jsou genetické předpoklady.

Při diabetické nefropatii dochází k zesílení nefronu, tedy zesílení stěn hadiček, skrz které se filtruje krev. Tyto změny způsobí prostup bílkovin do moči.

Při cukrovce je v krvi vyšší výskyt cukru, což je lákavé pro případné mikroorganizmy, které mohou přispívat k poškození jemných cév v ledvinách (ty jsou při tomto onemocnění více poškozovány aterosklerózou). Od poruch krevní filtrace se postupně vyvíjí vysoký krevní tlak až selhávání ledvin a nutnost přístrojové dialýzy krve.

Příznaky – klinický obraz

Onemocnění je na zjevné příznaky chudé. Na začátku jsou přítomny bílkoviny v moči, vysoký krevní tlak, zhoršená práceschopnost ledvin až selhání ledvin.

Komplikace

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Zhoršování onemocnění lze oddálit udržováním hladiny cukru a krevního tlaku v normě, čemuž lze pomoci zdravou stravou, pravidelným sportem a vyrovnanou psychikou.

Léky

V léčbě medicína cílí na snižování hodnot cukru v krvi pomocí antidiabetik a snižování zvýšeného krevního tlaku pomocí antihypertenziv, (inhibitory systému renin angiotenzin aldosteron, diuretika).

(Informační zdroje stránky)